Dichterbij

Over Dichterbij
Waarom kiezen voor Dichterbij?

Leven zoals jij wilt
Je wilt zo normaal mogelijk leven. Fijn wonen, een zinvolle dagbesteding hebben, meedoen in de samenleving, jezelf ontwikkelen en leuke dingen doen in je vrije tijd. Dichterbij ondersteunt je daarbij. Jij hebt de regie over je leven, samen met je verwanten. Samen spreken we af hoe we jou het beste kunnen ondersteunen en welke zorg je nodig hebt.

Zo doen we het
Wij zorgen en ondersteunen op een menslievende manier. Daarmee bedoelen we dat we écht contact met je hebben, goed naar je luisteren en er voor je zijn. In een ondersteuningsplan spreken we af op welke manier we jou het beste kunnen helpen. Ieder jaar vragen we jou en je verwanten hoe tevreden je bent over je leven en over de ondersteuning van Dichterbij. Op basis daarvan bekijken we samen met jou of het nodig is het ondersteuningsplan aan te passen.

Uniek is Als je het mij vraagt. Hierbij gaat het lokale team van cliënten, verwanten en medewerkers met elkaar in gesprek over de wensen en mogelijkheden van de cliënten: wat kan ik, wat wens ik, waar zijn we goed in als team en wat willen wij graag als team? Samen bepaal je welke wensen je wilt realiseren. Samen ga je daarmee ook aan de slag. Op die manier werken we samen aan een beter bestaan. Kijk ook eens op de site van Als je het mij vraagt.

Een veilige omgeving
Dichterbij streeft naar de beste kwaliteit van bestaan in een veilige omgeving. Minimaal een keer per twee jaar meten we de kwaliteit van elk team. Ook cliënten en verwanten geven daarbij hun mening. Daar zijn we blij mee. Op basis van de bevindingen voert een team verbeteringen door. Zo leren we en werken we continu aan een betere dienstverlening. Kijk ook eens naar HKZ, het keurmerk in onze sector. Wij zijn er trots op dat we dit keurmerk al jaren hebben. Het geeft aan dat we onze processen en procedures goed op orde hebben.

Kennisontwikkeling voor een beter leven
Van de behandelingen die we inzetten, is in de praktijk bewezen dat ze werken. Om deze behandelingen verder te ontwikkelen, investeren we in wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt onder leiding van prof. dr. Petri Embregts. De kennis die wetenschappers en mensen uit de praktijk samen ontwikkelen, geven mensen met een verstandelijke beperking een betere kwaliteit van leven. Wij vinden het belangrijk dat deze kennis gedeeld wordt. Daarom ontwikkelt Dichterbij Kennisn@ trainingen. Kijk voor meer informatie op de pagina van Kennisn@.

Cliënten en verwanten denken mee
Cliënten en verwanten helpen ons om de best mogelijke dienstverlening te bieden. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle mensen die diensten van ons afnemen, cliëntenplatforms doen dit voor zaken die specifiek voor de regio gelden. De raden adviseren over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De eigen inbreng van de cliënten is daarvoor de basis; een coach ondersteunt hen. Wil je meer weten over de cliëntmedezeggenschap, bel of mail dan naar Jos van de Ven: 088-7540032 of 06-11910534, j.vandeven@dichterbij.nl

Naast de cliëntenraad en regioraden is de Familievereniging Dicht-bij actief. Dit is een onafhankelijke vereniging voor ouders en verwanten van cliënten die bij Dichterbij zorg ontvangen. De vereniging wil voor hen een ontmoetingsplaats zijn en bijdragen aan de verbetering van hun positie. Ze functioneert als vraagbaak voor leden en houdt regelmatig themabijeenkomsten. Ook werkt de familievereniging samen met cliënten, de cliëntenraad en de organisatie Dichterbij aan een betere kwaliteit leven van cliënten. Lees meer over Familievereniging Dicht-bij.

Wie wij zijn
Dichterbij ondersteunt kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, hun ouders, verwanten en netwerk. Ons werkgebied is Noord-Limburg, Oost-Brabant en Zuid-Gelderland. Naast zorg met verblijf en dagbesteding bieden wij specialistische en forensische zorg (STEVIG).

bekijk voor meer info onze website http://www.dichterbij.nl/
Foto's
Contactgegevens
Dichterbij
Zwerfheide 2
6591 RC Gennep